Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Harmonogram

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Zadanie inwestycyjne nr 1 – Budowa I etapu II kwatery składowej.
Zadanie inwestycyjne zakończone.
Umowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy I etapu kwatery składowej nr II na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie została zawarta w dniu 24.10.2007r.
W grudniu 2008r. przyjęto do użytkowania kwaterę składową o powierzchni użytkowej
2,6 ha.
Wartość netto zadania inwestycyjnego wyniosła 5 085 338,14 zł.
Wartość netto kosztów kwalifikowanych dla zadania wyniosła 3 239 836,47 zł.

Zadanie inwestycyjne nr 2 – Techniczne zamkniecie kwatery I składowej.
Zadanie inwestycyjne zakończone.
Zadanie realizowane w 2 etapach.
Etap 1
Umowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie technicznego zamknięcia zadania
I kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie została zawarta w dniu 30.07.2008r.
W grudniu 2009r. prace budowlane zostały zakończone. Przeprowadzono rekultywację kwatery o powierzchni 6,2 ha.
Wartość netto zadania inwestycyjnego wyniosła 1 760 157,72zł.
Wartość netto kosztów kwalifikowanych dla zadania wyniosła 1 336 488,06 zł.
Etap 2
Umowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie technicznego zamknięcia zadania
II kwatery składowej nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Sobuczynie została zawarta w dniu 23.07.2012r.
W styczniu 2013r. prace budowlane zostały zakończone. Przeprowadzono rekultywację kwatery o powierzchni 10,6 ha.
Wartość netto zadania inwestycyjnego wyniosła 3 801 023,31zł
Wartość netto kosztów kwalifikowanych dla zadania wyniosła 3 481 817,07 zł  

Zadanie inwestycyjne nr 3 – Budowa zakładu kompostowego.
Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
Zadanie inwestycyjne jest realizowane w technologii projektuj i buduj. Umowa na projektowanie z wykonawstwem i dostawą urządzeń została podpisana w dniu 27.11.2012r.
Przewidywany termin zakończenia rzeczowego zadania inwestycyjnego to czerwiec 2014r.
Wartość netto zadania inwestycyjnego wynosi 28 399 000,00 zł
Wartość netto kosztów kwalifikowanych oscyluje w granicach 12 647 927,00 zł

Film promocyjny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
22029

EkologiaUtylizacjaŚrodowiskoOchrona

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.